Αθλητικο Προφιλ

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα από τα εργομετρικά των αθλητών σας, και να δημιουργήσετε το αθλητικό προφίλ τους, ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα και να είναι καλύτερη η διαχείριση.